Vedenie jednoduchého účtovníctva


V oblasti jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame:


- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

- vystavenie faktúr a ich odosielanie/aj cez telefón alebo elektronicky/

- zostavenie peňažného denníka

- zostavenie pokladničnej knihy

- mesačná alebo kvartálna evidencia DPH

- zostavenie ročných výkazov

- vypracovanie účtovnej závierky

- komunikáciu s úradmi (robíme výhradne elektronicky - okrem ročných priznaní)

- ostatné špeciálne služby

POZNÁMKA
Celú komunikáciu s daňovými úradmi a ostatnými štátnymi inštitúciami, ako aj riešenie problémov zabezpečujeme my. Klient komunikuje s úradmi iba v nevyhnutných prípadoch.