Vedenie podvojného účtovníctva


V oblasti podvojného účtovníctva Vám ponúkame:


- vedenie a zostavenie hlavnej knihy

- vedenie a zostavenie účtovného denníka

- evidencia prijatých a vystavených faktúr

- mesačná alebo kvartálna evidencia DPH

- zostavenie ročných výkazov

- vypracovanie účtovnej závierky

- komunikáciu s úradmi (robíme výhradne elektronicky - okrem ročných priznaní)

- ostatné špeciálne služby

POZNÁMKA
Celú komunikáciu s daňovými úradmi a ostatnými štátnymi inštitúciami, ako aj riešenie problémov zabezpečujeme my. Klient komunikuje s úradmi iba v nevyhnutných prípadoch.