Vedenie mzdovej agendy - personalistika


V oblasti personalistiky Vám ponúkame:


- registráciu zamestnávateľa v poisťovniach a na daňovom úrade

- prihlásenie zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

- odhlásenie zamestnancov zo zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

- výpočet miezd a ich zaúčtovanie

- vyhotovenie a zaslanie mesačných výkazov do poisťovní

- vyhotovenie a zaslanie prehľadov a hlásení

- ostatné špeciálne služby