Orientačné ceny


Jednoduché účtovníctvo
Neplatiteľ DPH od 10 EUR / mesiac
Platiteľ DPH od 60 EUR / mesiac

Podvojné účtovníctvo
Neplatiteľ DPH od 30 EUR / mesiac
Platiteľ DPH od 100 EUR / mesiac

Mzdy
Prvý zamestnanec: 15 EUR / mesiac
Každý ďalší zamestnanec: od 10 EUR / mesiac
Dohodár: od 15 EUR / mesiac

CENY JE MOŽNÉ AJ DOHODNÚŤ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA


V cene je zahrnutá nevyhnutná komunikácia s daňovým úradom(odovzdanie priznaní k DPH a priznaní k dani z príjmov, doručenie prehľadov a hlásení), zdravotnými poisťovnami a sociálnou poisťovňou(mesačné výkazy, registračné listy, evidenčné listy, prihlášky a odhlášky zamestnancov). Ceny sú uvedené bez DPH.