Špeciálne služby


Špeciálne služby, poskytované nielen našim klientom:

- Poskytnutie sídla obchodnej spoločnosti a preberanie pošty

- Zmeny v sídle, základnom imaní, činnostiach, spoločníkoch a štatutároch Vašej obchodnej spoločnosti

- Zastupovanie pred úradmi

- Správa a evidencia chránenej dielne

- Poradenské služby 365 dní do roka

- Vedenie agendy vo Vašom sídle spoločnosti alebo u nás

- Pomoc v priebehu daňovej alebo inej kontroly

- Doručovanie potrebných dokladov a podkladov až ku Vám do sídla

- Spracovanie štatistických výkazov vrátane INTRASTATu

- Softvérová a hardvérová údržba výpočtovej techniky

- Veľkoobchodný predaj výpočtovej a kancelárskej techniky

- Hodnotenie možností trhov jednotlivých krajín Európskej únie(prieskum vykonávame osobne, príp. cez internet).

- Poskytnutie zodpovedného zástupcu pre vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu

- Controlling a reporting

- Daňová optimalizácia a daňové poradenstvo