Zakladanie spoločností


Sprostredkovanie založenia spoločnosti na kľúč podľa Vašich požiadaviek.

Jednoduchú spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme už od 400,- EUR vrátane všetkých správnych poplatkov.

Vašu spoločnosť Vám dokážeme založiť už za 3-4 týždne a v prípade koncesionovaných činností už za 4-6 týždňov.

Základné služby súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným na kľúč, zahrnuté v cene:

- PORADENSTVO PRED ZAČATÍM PODNIKANIA
- OBSTARANIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV, PRÍPADNE JEHO PREKLADU
- VYBAVENIE ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU VRÁTANE KOLKOVÝCH POPLATKOV
- USPORIADANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
- PRÍPRAVA A REALIZÁCIA ZMLÚV PROSTREDNÍCTVOM ADVOKÁTA
- ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA VRÁTANE KOLKOVÝCH POPLATKOV
- REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE PO ZÁPISE SPOLOČNOSTI

Ceny a trvanie založenia ostaných druhov obchodných spoločností závisia od vzájomnej dohody.